Žica na granici – smrt za divljač!

žicaSvakodnevno svjedočimo nepreglednim kolonama izbjeglica koji s Bliskog istoka hrle prema zapadnoj Europi. Svjedoci smo i mnogih problema koji nastaju uslijed izbjegličke krize i u našem okruženju, ali i u cijeloj Europi. Kao jedan od odgovora na veliki pritisak izbjeglica, neke zemlje su pribjegle postavljanju ograda uzduž državnih granica. Te ograde, a naročito sad već nebrojeni kilometri bodljikave žice i žice sa “žiletima” u naseljima i izvan njih smetaju mnoge, a na noge su digle i lovce i njihove udruge jer su njihovim postavljanjem kroz polja i šume te brda i doline presječeni mnogi stoljetni migracijski putovi divljih životinja. Na mnogim mjestima žica je postavljena neposredno uz vodotoke i vodene površine čime je životinjama onemogućen pristup pojilištu. Internetom već kruže mnoge fotografije stradalih životinja koje su, uhvaćene u te zamke od žice sa “žiletima“, uginule u strašnim mukama.

Lovci Lovno-uzgojnog bazena Žumberak-Gorjanci angažirali su u nekoliko proteklih dana široku frontu ljudi na sastancima na kojima se, uz ostalo, raspravljalo i o svim mogućim štetama koje bi mogle nastati zbog razvlačenja žice. Koordinator akcije i predsjednik Lovačke udruge Srna iz Samobora Marijan Lukšić kaže: “Mi lovci, koji već 38 godina zajednički dogovaramo i gospodarimo lovištima i divljači u Lovno-uzgojnom bazenu Žumberak-Gorjanci, prošli smo svakojake probleme, od rata do uspostave šengenske granice. Do sada nas ništa nije značajnije omelo u zajedničkom gospodarenju na korist divljih životinja i okoliša u cjelini. Držim da smo dali znatan doprinos očuvanju bio raznolikosti na prostorima kojima gospodarimo. Ovih dana sam puno razgovarao o tome, pa sam između ostalog dobio odgovore da to nije detaljno propisano europskim direktivama, da postoji Natura 2000 ali… Baš zato, mi lovci, kao istinski zaštitari prirode, moramo dignuti glas, moramo stati u obranu slobodnog kretanja i življenja divljih životinja na ovim prostorima, jer divljač ne poznaje granice, te, od čovjeka izmišljene i na papiru iscrtane linije. Bilo to propisano ili ne, ako nije neka se propiše jer divlje životinje imaju neotuđivo pravo nesmetano živjeti i kretati se u prirodnom staništu, a ljudi probleme s izbjeglicama i slično ne smiju rješavati na uštrb divljih životinja i okoliša u cjelini. Držim da moramo zatražiti hitno i bezuvjetno uklanjanje postavljenih žičanih ograda, te spriječiti njihovo daljnje postavljanja.”

Na posljednjem lovačkom sastanku bili su i predstavnici Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije, Šumarskog fakulteta u Zagrebu te Ureda euro-parlamentarca Davora Stiera. Utvrdili su da je bodljikava žica na ovom području postavljena u dužini od oko 5 kilometara i to od malograničnog prijelaza Bregana u naselju Bregana do naselja Grdanjci, osim na području Breganskog Sela. Tu su – ističu lovci – bar dva prirodna koridora za divlje životinje koja su sada presječena bodljikavom žicom. U području Žumberak-Gorjanci brojne vrste divljih životinja imaju svoje stanište, od zaštićenih medvjeda, vuka i risa, ali i do ostale lovne divljači koja je Zakonom o zaštiti prirode isto tako zaštićena sustavom lovostaja i odredbama o dopuštenom načinu lova. Jedan od primjera stradavanja divljači zabilježen je samo nekoliko dana nakon postavljanja žice i na području našega grada. -Stradala je jedna mlada košuta koja je preko potoka Bregane krenula preko, zaplela se u žici, uspjela se iz nje i izvući, ali je, sva izrezana, stotinjak metara dalje legla jer dalje nije mogla – rekao nam je Marijan Lukšić.

Zaključci tog posljednjeg lovačkog sastanka zato su sljedeći: izbjagavanje i potpuna zabrana skupnih lovova u zoni od 1 kilometar od ograde, odnosno žice, kod skupnih lovova kontroliranje pasa goniča u što većoj mjeri, lov s visokih zasjeda provodit će se dalje od žice, na sve ostale načine smanjit će se uznemiravanje u opasnoj zoni žice, izmjestit će se mjesta prihrane – hranilišta, solišta i pojilišta na minimalno 500 metara od žice, obilježit će se žičane ograde vidljivim fluroscentnim trakama ili sličnim, a uz njih postaviti i zvučna plašila za divljač.

Izvor: radiosamobor.hr

Objavljeno u Uncategorized | Ostavi komentar

Žumberački velikan iz Pećnog-Simeon Čučić

ćšSimeon Čučić rođen je 14.11. 1784. god. u Pećnom, Žumberak. Bio je grkokatolički svećenik,doktor filozofije na zagrebačkoj Kraljevskoj akademiji znanosti. Čučić je škole pohađao kao sjemeništarac grkokatoličkog sjemeništa u Zagrebu.Godine 1807. imenovan je za profesora grčkog jezika,a 1808. god. postao je redoviti profesor filozofije na Filozofskom fakultetu.Četiri godine kasnije postaje perfekt sjemeništa. Njegova dijela koja je izdavao i službe koje je obavljao donijela su mu autoritet vrlog muža. U svojim izlaganjima bio je sustavan, jasan, lagan za shvaćanje, pravedan,u poimanju izoštren i dostojanstven.Dr Čučić je bio ugledni hrvatski filozof,a mnoga su mu djela ostala u rukopisu,a nažalost ona su uglavnom izgubljena, naročito hrvatska djela. Neprocjenjiva je šteta što su izgubljene Hrvatske pjesme koje su sigurno postojale jer ih spominje poznati kajkavski pisac i sastavljač prvog stoljetnog kalendara na hrvatskom jeziku ,Tomo Mikloušić.

pribić Velika Gospu u Pećnom; 1938.

Kako u svemu,tako i u zauzimanju stavova prema Kantovoj filozofiji, Čučić je veoma umjeren. U osvitu hrvatskog narodnog preporoda vidnu ulogu je odigrao sveučilišni profesor Čučić iz Žumberka. On je svojim hrvatskim pjesmama i popularnom filozofijom snažno utjecao na mladež koja se je oduševila ilirskim,preporodnim idejama. Ovaj učeni Pećanac-Žumberčanin i uvaženi profesor umro je u Zagrebu 27.11.1828.godine. Pokopan je na gornjogradskom groblju sv. Juraj .Kod osnivanja središnjeg groblja, Mirogoj kasirano je groblje sv. Juraj,a kao i mnoga druga župna groblja. Tom zgodom zatro se i sam spomen na grob dr. Čučića. Žumberčani koji imaju korijen iz obitelji Čučić trebaju se sa ponosom sjećati ovog velikog čovjeka i čuvati uspomenua na velikog filozofa,a koji je napisao mnoga poučna djela u svom kratkom životu.

Objavljeno u Uncategorized | Ostavi komentar

Doprinos ED Žumberak u očuvanju našeg kraja

saEkološko druđtvo Žumberak, koje aktivno djeluje od osnivanja 1994.g. sve svoje aktivnosti usmjerilo je u stvaranje uvjeta za održivi razvoj Žumberka, polazeći od činjenica da  Žumberak ima prirodne uvjete  za EKOLOŠKU (organsku) PROIZVODNJU (ZDRAVE) HRANE I RAZVJ EKO-TURIZMA (SELJAČKOG I SEOSKOG ). O ekološkoj proizvodnji hrane, zdravoj hrani, tj. ekološkoj poljoprivredi koja se naziva još i  BIOLOŠKA, BIODINAMIČKA ili  ALTERNATIVNA POLJOPRIVREDA govori se već duže od 2 desetljeća.  Ti nazivi podrazumijevaju gospodarenje u kojem se ne koriste sintetička-umjetna gnojiva, pesticidi i herbicidi tj. kemijska sredstva za zaštitu bilja i suzbijanje korova, te sintetski preparati i industrijski uzgoj stoke koji je svojevremeno doveo do katastrofalnog kravljeg ludila. Žumberak ispunjava navedene uvjete ekološke poljoprivrede, jer nekadašnje žumberačko tradicionalno gospodarstvo ih je ispunjavalo, a zadnjih  desetljeća ima sve više neobrađenog poljoprivrednog zemljišta (na dugogodišnjem «ugaru») koje će pogotovo udovoljiti kriterijima ekološke poljoprivrede. Postoji i svijest o vrijednosti ekološke poljoprivrede, jer kako su pokazala ruralno-sociološka istraživanja (v .ŽUMBERAK BAŠTINA I IZAZOVI BUDUĆNOSTI, 1996.), MEĐU PREDNOSTIMA ŽIVOTA U  ŽUMBERKU najviše se spominje ZDRAVA HRANA, NEZAGAĐENA PRIRODA I ČIST ZRAK. Tome valja pridodati i šumsko i pašnjačko bogatstvo te blizina Slovenije i Zagreba, kao velikih potencijalnih potrošača zdrave hrane. Međutim veliki je problem prodati zdravu hranu po njezinoj stvarnoj vrijednosti, te je zasigurno najbolji način njenog plasiranja na tržište kroz  EKOLOŠKI TURIZAM  na području PARKA PRIRODE ŽUMBERAK SAMOBORSKO GORJE  i to kroz SELJAČKI  i SEOSKI  turizam, pri čemu SELJAČKI  turizam podrazumijeva ponudu  80% proizvedene hrane na vlastitom tradicionalnom gazdinstvu, dok  SEOSKI turizam podrazumijeva  turističku ponudu u seoskoj sredini (npr. Žumberački raj i Eko-selo Žumberak), ali gdje gosti očekuju ponudu pića i hrane iz lokalne sredine, osobito tradicionalna jela i pića. Kroz eko-turizam ekološki proizvedena hrana može se plasirati prema njenoj pravoj vrijednosti, a na  visoko konkurentno tržite hrane može se plasirati jedino s posebnim certifikatima, tj. markicama koje kupcu garantiraju da se radi o zdravoj hrani, ekološki proizvedenoj, za razliku od jeftinije, nekvalitetne, standardno proizvedene hrane. Dakako, za veći uspjeh plasmana zdrave hrane potrebno je poticati potrebe i potražnju za zdravom hranom , a u sklopu općeg trenda težnje  k zdravom načinu života, koji nužno implicira  POVEZIVANJE  EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE S  EKO-TURIZMOM,  po mogućnosti SELJAČKIM , ali i SEOSKIM. Upravo to povezivanje predstavlja veliki Hrvatski i  Žumberački potencijal i može biti temelj  DEMOGRAFSKE  OBNOVE ŽUMBERKA, kao i drugih demografski ugroženih krajeva Hrvatske poput Gorskog Kotara, Like, Banovine, Korduna i posebice otoka. Posebno je pitanje kakve su u Žumberku mogućnosti za pojedine grane ekološke poljoprivrede? Stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo, sakupljanje zdravog bilja?
ScreenHunter_33-Nov.-29-17.29Čini se da će za razvoj EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE I EKO-TURIZMA BITNU ULOGU IMATI INDIVIDUALNA  PODUZETNIČKA INICIJATIVA , no bilo bi dobro da na ovom susretu u Žumberačkom raju razmotrimo i moguće načine UDRUŽIVANJA koji bi mogli pospješiti razvoj ekološke poljoprivrede i eko-turizma. U  EDŽ smo nakon osnutka smatrali da bi se eko-proizvođači mogli udružiti u sklopu EDŽ; ali se to nije pokazalo prikladnim. Svojevremen je pokojni g. Stjepan Žamarija predlagao osnivanje  OPĆE POLJOPRIVREDNE UDRUGE ,  što je tada  podržao g. Neđo Marić, te predložio osnivanje UDRUGE  EKO- PROIZVOĐAČA ŽUMBERKA; Pred 15 godina je Udruga za organiziranje i razvoj lokalne zajednice «LOBI»  osnovala  RAZVOJNI CENTAR ŽUMBERKA, koji pokušavao poticati razvoj malog poduzetništva i poljoprivrednog zadrugarstva za proizvodnju zdrave hrane.  Uredili su prostor TRŽNICE ZDRAVE HRANE «ZELENI DAN» na Budinjaku na lokaciji  bivšeg smetlišta, a 25.11. 2000.g. je na Budinjaku organizirala skup ZADRUGARSTVO KAO OBLIK MALOG PODUZETNIŠTVA, na kojem je govorila Dubravka Bišćan, načelnica za razvoj zadruga pri Ministarstvu za obrt, malo i srednje poduzetništvo, no Žumberčani su iskazali podozrivost prema nazivu «zadruga», ali i nevjericu u učinkovitost takvog organiziranja, zbog negativnih konotacija po kojima se među seljacima pamti socijalističko zadrugarstvo. D. Bišćan istakla je da je početkom 2000.g. njeno Ministarstvo u svom sklopu osnovalo posebnu UPRAVU ZA ZADRUGARSTVO s ciljem reafirmiranja zadrugarstva, stvaranja PODUZETNOG ZADRUGARSTVA i pretvaranja zadruga u PODUZETNIČKE CENTRE , a zadrugara u SNAŽNE PODUZETNIKE.  Ovo što smo naveli, uz male prilagodbe,  bilo je moje uvodno izlaganje, kao predsjednika Ekološkog društva Žumberak,  na Skupštini održanoj 9. 5. 2001. u Sošicama, na početku rasprave o ekološkoj proizvodnji i eko-turizmu u Žumberku. Dakle skupa sličnog ovome koji se održava u restoranu Žumberaki raj. U raspravi na Skupštini ED Žumberak u Sošicama, 2001. g. je IVANA KABAJ(ROĐ. MARKUŠIĆ), predsjednica udruge «LOBI» istaknula  da se na Budinjaku bave zaštitom okoliša i proizvodnjom zdrave hrane, tj. hrane proizvedene na tradicionalni način,   posebice njenom distribucijom.  Za funkcioniranje  ZELENE TRŽNICE pripremljene su i uz cestu postavljene klupe, a za prodaju se može koristiti i terasa. No potrebno je animirati okolno stanovništvo da nedjeljom doveze i izloži zdravu hranu za prodaju (povrće).  U vezi zadrugarstva dodala je da resorno ministarstvo koristi taj termin prema kojem postoji animozitet, no nije bitno koristi li se naziv zadruga ili udruga. U svemu je najvažnije osigurati distribuciju, a udruživanje je višestruko korisno, posebice jer se radi o malim proizvođačima koji ne mogu pojedinačno zadovoljiti zahtjeve tržišta. Npr. već se desilo da neki proizvođači ne mogu zadovoljiti narudžbe, a kroz udruživanje se to može riješiti. Dodala je da njihova udruga ima jednu parcelu zemlje kod Samobora, gdje će biti ogledni vrt proizvodnje zdrave hrane.
12026403_756636271130763_276992704_n
Informirala je da će 16. 6. 2001.g. na Budinjaku Raiffeisenbank prezentirati ponudu kredita za poljodjelce uz  kamatnu stopu od 6%, te upozorila, da se u petak, 15. 6. 2001. opet održava relly preko cijelog Žumberka, koji zagađuje okoliš , a Žumberku  nije potreban, te protestira protiv  rellya, čemu se pridružula i Skupština EDŽ.  Udruga «LOBI» JE OTVORENA ZA SVE INICIJATIVE , na Budinjaku u njihovim prostorijama ( dobili su ih na korištenje od Poglavarstva grada Samobora) održavaju se brojni sastanci, seminari. Udruga «Lobi» nije se dugo održala, a svi pokušaji za funkcioniranje ZELENE TRŽNICE su propali. MIRO IVANIŠEVIĆ  iz  Samobora podsjetio je na svojevremeni neuspio pokušaj jednog instituta iz Slovenije i Plive, da se  u Žumberku počne uzgajati  VALERIJANA (za srčane bolesnike). Isticalo se da po jedinici površine daje pet puta  veću dobit od  standardnih poljoprivrednih kultura. K tome baš u Žumberku se može uzgojiti posebno  kvalitetna valerijana. MILAN SUBAN, vlasnik poduzeća «SUBAN» LJEKOVITO BILJE, iz Manje Vasi, dobitnik priznanja EDŽ «PRIJATELJ PARKA PRIRODE ŽUMBERAK –SAMOBORSKO GORJE», bavi se otkupom i preradom ljekovitog bilja, dodao je da je valerijana lijek i ima poseban tretman, no istaknuo je da u  Žumberku uspijeva osobito kvalitetno ljekovito bilje, što je potkrijepio primjerom g. Leka, inače njegova dugogodišnjeg suradnika, koji je dobio zlatnu medalju u Genevi, za mješavinu čaja kojem je glavni sastojak valerijana, no medalju je zaslužio na temelju kvalitetnog žumberačkog bilja iz poduzeća «SUBAN», KOJE IMA OTKUPNE STANICE U  SOŠICAMA, u NORŠIĆ SELU a doskora će se otvoriti otkupna stanica i na Budinjaku. G. Suban smatra da se u Žumberku može organizirati proizvodnja ljekovitog bilja, i te bi poslove mogli raditi svi žitelji od 7 do 77 godina.
Međutim i sada postoje odlične mogućnosti sakupljanja ljekovitog bilja. Samo umjesto krilatice «srpa i čekića», vrijedi krilatica «SRP I VREĆA».  Zakonom zaštićeno bilje se ne skuplja, dodao je na  kraju g. Suban. J. ŠINTIĆ , naglasio je da  Žumberčani nedovoljno koriste mogućnost prodaje  ljekovitog bilja poduzeću «SUBAN», jer  upravo tu aktivnost mogu obavljati i najstariji žitelji. Potrebno je kroz žumberačka glasila davati ljudima obavijesti , preporuke i savjete o tome koje bilje, kada i gdje treba sakupljati, a ujedno ih informirati o otkupnim cijenama, uz naglasak da se isplata  vrši istovremeno s isporukom bilja. MILAN SMIČIKLAS iz Sopoti istaknuo je kako su on i vršnjaci još kao djeca sakupljali ljekovito bilje i nosili ga na prodaju u Kartuzijanski samostan uPleterju. Istaknuo je kako je u području između Sopoti i Sošica, gdje su velika polja, 90% zemlje neobrađeno te da dijelovi poljoprivrednog zemljišta čak zarastaju u  šikaru. A zasigurno bi se tu moglo uzgajati ljekovito bilje.
JAGODA TRAVAŠ, ing. kemije, Žumberčanka iz Lovrana, bavi se od 1980. g.BIO –DINAMIČKOM PROIZVODNJOM, i cijelo vrijeme unatoč svojoj struci borila se protiv «kemije», tj. upotrebe kemijskih sredstava. Istakla je da ekološka poljoprivreda ima sjajne perspektive, ali da treba računati na to da  čovjeka koji se njome bavi preokupira u cijelosti. Treba cijeli dan raditi i ona je puno žrtvovala da dođe na ovu Skupštinu, a jedan propušteni dan u vrtu nadoknađivati će tjednima. Doputovala je do Sošica preko Samobora i vidjela prekrasne predjele, puno neobrađenih polja, no baš u tome vidi sjajne mogućnosti za ekološku poljoprivredu, jer naglasila je da se već uočava boom potražnje ekološke hrane. Posebno je istaknula, da premda ona  prakticira BIODINAMIČKU  proizvodnju, da je dovoljno jednostavno proizvoditi na tradicionalan način, što svatko  u Žumberku zna. Istaknula je poteškoće koje ima sa zaštitnim  MARKICAMA i inspektorima. Kontrola je potrebna, a problem su male količine proizvedene zdrave hrane , koje je teško zaštititi. Spomenula je i problem da danas u Žumberku nema proizvođača koji bi mogao autobusu turista iz primorja ponuditi svježi kravlji sir i vrhnje. Preporuča da ljudi počnu s obradom okućnice, treba nabavit kozu koja čisti grmlje, a daje odlično mlijeko (ona ih već ima šest), i nastaviti s tradicionalnim načinom proizvodnje hrane.

 12047560_756636537797403_2124212888_nRAJKA KOZAR, iz Kalinovice, kupila  je 1999. g. zemlju u Tisovcu gdje se već drugu godinu bavi POVRTLARSTVOM. Voli Žumberak, tu je živa zemlja, no treba raditi od jutra do večeri. Premda je ljeti nedostatak vode, i za suše kakva je bila lane, rosa nadoknađuje nedostatak vode a pomaže i šuma koja okružuje njene vrtove, a humus drži vlagu. Ističe kako u odnosu na ravnicu sve mjesec dana kasni. Preporuča proizvodnju zeljarica, jesenko-zimskog povrća: salate, zelja , krumpira (nema krumpirovih zlatica-vidjela je samo jednu) pese, češnjaka, luka pa i paradajza, ali ne i paprike. Povrće je zdravo i bujno. Preporuča da stočarstvo prati ratarstvo jer je neophodan stajski gnoj, što su i naši stari znali i radili. S plasiranjem hrane još nema iskustva jer još nije prodavala. Na kraju je istakla da se jako osjeća nedostatak mladih ljudi u Žumberku. IVANA KABAJ, dopunila je svoje izlaganje istaknuvši da novi zakon, po kojem će se  plaćati porez na neobrađeno  poljoprivredno zemljište,  treba biti novi poticaj za ekološku poljoprivredu, jer će onaj tko ne može obrađivati zemlju biti motiviran da je ustupi besplatno na obradu , kako ne bi plaćao porez. Istakla je da je zadovoljavajući TRADICIONALNI  način proizvodnje, no uočila je da mladi nemaju iskustva, jer nisu to naučili od starih. Već je prošlo predugo razdoblje prekida obrade zemlje, te je stoga potreban savjetodavni centar za ekološku poljoprivredu. Ponovo je naglasila da ljude treba upoznati s mogućnošću da  na Budinjaku (2001. g.)mogu nedjeljom prodavati svoje poljoprivredne proizvode. DRAGICA KNEŽEVIĆ (rođ. Haralović) Pozdravila je sve, a osobito one koji su došli iz udaljenih krajeva. Ona živi u Bregani, ali je u Sošice dopješačila iz rodnog Griča. Slaže se sa dosadašnjim izlaganjima, ali neke stvari mora drugačije reći, a ne boji se  izreći da je  Žumberak u zadnjih  pola stoljeća temeljito  OPLJAČKAN, OPUSTOŠEN I OSIROMAŠEN. Od komunističkih vlasti, od HDZ-eovskih i sada od ove koalicione vlasti. Od 1945.g. se sjekla i odvozila bukova šuma, a nadoknada koju je Žumberak za to primao bila je premala. A Žumberak je oblikovan kao Švicarska. Politika je jedina sila koja ima vlast nad životima ljudi, može ih odvesti u rat (smrt), a može im omogućiti normalne uvjete za život.  Žumberak još (nap.: 2001.) nema dovoljno razvijenu infrastrukturu, dobrih cesta, a ponegdje još nemaju struju, kao npr. u Đurašinima. Njen otac se suprotstavljao prevelikom odlasku u grad, upozoravajuće na štetne posljedice, a kasnije je bio razočaran , jer je na kraju  i on morao prodati volove, a ona je otišla na školovanje u grad  i samo povremeno dolazi u rodnu kuću. Mnogi su tako napustili Žumberak, a neki su mu i okrenuli leđa, navodeći primjer svoje sestrične, koja na  pozive da Žumberku treba pomoć odgovara da ne želi niti ćuti za Žumberak No vlasti su za to krive jer ljudi su se morali odseliti.

g4
Zahvaljujući gđi. Dragici Knežević na spontano i emotivno izrečenim riječima iz kojih izbija ljubav prema rodnom Žumberku,  predsjedavajući je citirao mali članak iz Večernjeg lista kojeg potpisuje IKZ (novinar Ivo Kozarčanin),  pod naslovom .»NA ŽUMBERKU SIJEKU MLADE BUKVE»,  a prema informacijama primljenim od Dragice Knežević: «Bilo bi  sjajno kad bi sječom opustošena  NOVOSELSKA GORA bila jedina žumberačka rana, piše nam Dragica Haralović-Knežević, članica Odbora za šumu i poljoprivredu Gradskog vijeća Samobora, potaknuta okruglim stolom o gospodarenju šumama u Parku prirode Žumberku-Samoborskom gorju i ogorčena prijedlogom Šumarije da im se plati naknada za ograničenja u gospodarenju u tom parku prirode.  Navodi da su unakažene i lokacije na TISOVAČKOM VRELU,  ŽUMBERAČ KOM LIPOVCU, PODOSREDKU, JARKU KOD GORNJE VASI, TERENU U KORETIĆIMA, JOŠIKI, MALOJ GORI.
Također  su takve tri lokacije u Pećnom, Breziku između Griča i Petričkog Sela te iznad Griča. Trupci su, tvrdi položeni na sjenokoše na kojima se djelomice odmah prerađuju u metarska drva za ogrjev. U 90 posto slučajeva riječ je o mladoj bukovoj šumi koja je preorana. O brojnim sasušenim izvorima da i ne govorimo, a predstavnici Šumarije nisu u pravu kad kažu da su posječena dozrela stabla. Takvo ponašanje, a i ostavljanje izrovanih putova i sjenokoša nakon izvlačenja trupaca, naziva mafijaškim ponašanjem». Na kraju je dodala da je samoborska šumarija bolja od krašićke, koja je za svaku osudu. Pjesnik A.NOLA, istaknuo je da je čovječanstvo  tradicionalno ekološki proizvodilo, te da je u nas danas važno da vlada podupre razvoj ekološke poljoprivrede.

 g5TONI VIDAN, predsjednik ZELENE AKCIJE iz Zagreba i dobitnik priznanja EDŽ  PRIJATELJ PARKA PRIRODE ŽUMBERAK SAMOBORSKO-GORJE za više od deset godina djelovanja na zaštiti okoliša i suradnje s EDŽ, istaknuo je da budući da  je njegova udruga međunarodno aktivna, dobro mu je poznato da je trend  konzumiranja ekoloških prehrambenih proizvoda u Europi i svijetu u velikom usponu, te da su cijene ekološke hrane 30-50% više, pa mogu pokriti objektivno veće troškove proizvodnje, što zbog manjih posjeda  ili manjih prinosa. Prekomjerna sjeća šuma je zaista inkompatibilna (ne spojiva)  s razvojnom vizijom Žumberka. Šuma čuva vodu i to je jedna od najvažnijih, a malo isticanih usluga, koju nam   šuma daje. Smatra da postoji opći konsenzus u našem društvu da je ekološka poljoprivreda,  pogotovo u spoju s turizmom jedna od apsolutno najvažnijih opcija u ruralnim sredinama, međutim iz iskustva znamo, da nema toga što naša vlast ne bi mogla – da se pristojno izrazim- «zeznut». Stoga treba naglasit da će biti  NUŽNO POTREBNO ORGANIZIRANJE  NA LOKALNOJ RAZINI,  jer pojedinci, samo na bazi entuzijazma, će teško moći probiti marketinške barijere. Na kraju je posebno naglasio  DA TREBA POMNO ČUVATI LOKALO SJEME, jer će ono  za 10, 20 i više godina biti neprocjenjivo vrijedan kapital. J. ŠINTIĆ  je dodao da je prije par godina Božica Papeš-Mokos uz pomoć mr. Marice Berdik, profesorice na poljoprivrednoj školi u Zagrebu i članice EDŽ ,  prikupljala po Žumberku autohtono sjeme, osobito starih sorata jabuka.

 

MARIJAN ČERIN iz SOŠICA,  dobitnik priznanja EDŽ za posebni vrt povrća «OŽIVJELI KAMENJAR», kratko je izložio o tome kako je  na poticaj gospođe Seke Pintar iskrčio  kamenjar te u plodnu zemlju uz stijene  posadio razne vrste povrća koje uspijeva bez ikakvog gnojenja. Sve nazočne je pozvao da ga posjete i uberu što žele, a budući da ima i roštilj samo treba ponijeti mesa i biti će lijepi picknick. Ing. ŽELJKO ŠTAHAN istaknuo je kako je riječ EKO danas doživjela veliki uspon glede učestalosti njenog korištenja, te da je EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA zapravo EKSTENZIVNA POLJOPRIVREDA  u kojoj se koristi stajski gnoj, korovi se čupaju ručno odnosno mehanički, a livade se kose kasno pa se uspijevaju same usjemeniti za narednu sezonu i stalno su zato bogate velikim brojem vrsta. Ovdje se okupilo puno velikih entuzijasta, međutim većina nas će poslije  Skupštine otići u grad : Zagreb, Samobor, Jasku ili Karlovac, no dragocjeni su ljudi koji ovdje žive, a njima treba što prije omogućiti provođenje seljačkog turizma, da domaći ljudi mogu turistima legalno naplatiti za svoje janje, salatu, cviček  itd. Dakako, time se baš neće moći baviti svi, ali to treba  što prije omogućiti, onima koji imaju za to uvjete.
Radim (nap.: 2001.) u Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja (MZOPU) već dugo godina i tamo su razrađeni precizni uvjeti zaštite  okoliša na području parka prirode. Godinama pratim i djelovanje gospođe Dragice Knežević pa bih želio pojasniti da se prema uvjetima zaštite prirode koji se odnose na šume provodi sjeća samo starih šuma 6. i 7. dobnog razreda , a to su šume stare 120 i 140 godina koje ustupaju mjesto mlađim šumama. Pravila za sječu u parku  prirode su slijedeća:

*  na sječinama ostavljati 1 – 4  STABLA PO HEKTARU, na lokacijama gdje se može očekivati njihov opstanak bez izvaljivanja, upale kore i dr.

*  nije dozvoljeno mijenjati TIP ŠUME , npr. posjeći bukovinu pa saditi crnogoricu ili posjeći hrastovinu pa saditi topole, što je nekada bila moda

*   nije dozvoljeno pošumljavanje VRSTAMA KOJE NIS OBUHVAĆENE TIPOM ŠUME

*   ostavljati stabla uz PLANINARSKE STAZE

*  POSEBNU PAŽNJU POSVETITI DRVEĆU UZ izvore i vodotoke – stalne i povremene

*  propisan je tehnički način ZAŠTITE STABALA prilikom izvlačenja

*  po dovršetku radova zavesti uzoran šumski red

*  po završetku radova SANIRATI PROMETNICE

*  o namjeravanim radovima IZVIJESTITI LOKALNO PUČANSTVO i samoupravu

*  u  gospodarskoj jedinici pronaći najdeblje i najviše STABLO SVAKE VRSTE, obilježiti ga i sačuvati sukladno navedenim mjerama

g3Evo, to su pravila kojih se moraju pridržavati šumarije pri iskorištavanju šumskog blaga na području PP Ž-Sg. Nadzor nad radom šumarija na području parka prirode, provodi nadležna javna ustanova, a dakako, na području Žumberka je to Javna ustanova Park prirode Žumberak Samoborsko gorje. Na Skupštini ED Žumberak na kojoj je vođena ova rasprava dodijeljeno je priznanje ED Žumberak, ZELENOJ  AKCIJI iz Zagreba i njenom najistaknutijem osnivaču g. Toni Vidanu, koji je zahvaljujući na priznanju  rekao: «Mi živimo u malo nepravedna vremena u kojima su neke prave vrijednosti i pravi trud vrlo često, ako ne prezreni, onda barem zaboravljeni ili ne baš pretjerano pohvaljeni od strane javnosti, a pogotovo ne od medija. Mi koji na planu zaštite okoliša djelujemo u Zagrebu, kad nešto napravimo to bude popraćeno od medija, a meni je užasno žao što se ovakva aktivnost i ovakav konkretni trud ne cijeni više od medija, jer ovo je tip aktivnosti koji nekom kraju daje, da tako kažem, socijalnu kvalitetu i vrijednost i potiče entuzijazam, jer bez osobnog angažmana pojedinca ne bi se puno toga desilo, a ako se  stalno osjećamo kao nekakvi iščašeni entuzijasti, to je jako teško, a ovako kad se ipak  okupimo s vremena na vrijeme i jedni drugima dajemo podršku, to je velika pomoć. Ovo je prvo priznanje koje ja i ZELENA AKCIJA dobivamo u desetgodišnjem radu. Tek toliko da se zna.»Ovo su dijelovi zapisnika sa Skupštine ED Žumberak, održane u Sošicama, 9. svibnja 2001.g na kojoj je vođena rasprava o EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI I TURIZMU u Žumberku. Nadamo se da će biti od koristi za skup o razvoju Žumberka koji se održava u restoranu Žumberački raj, 27. studenog 2015. g. (Josip Šintić Zlatko, predsjednik Ekološkog društva Žumberak)

Objavljeno u Uncategorized | Ostavi komentar

Hranilovićeva pjesma – Majci

uskokinjaSrebrna je tvoja kosa,
Lice ti je već uvelo,
Umorne su tvoje ruke,
Klonulo je tvoje čelo;
Ko sred groblja crkva mala
Kada na nju sniježak pade,
A oko nje sahranjeni
Ljuti boli, sjajne nade,
Kandioce u crkvici
Sipa svjetlo i toplinu,
Majko moja! Tako gori
Tvoje srce svome sinu.

Kroz oluju mog života,
Iz daljine, iz tuđine
Nose mene misli moje
Crkvi duše materine.
Ogrijane, posvećene
Na tom dobrom srcu tvomu
Vraćaju se s blagoslovom
Sreću noseć mojem domu. –
Pa se zato molim Bogu,
Da poštedi sijede vlasi,
Da još dugo u crkvici
Kandioce ne ugasi.

Hranilović,( Vienac,1892.)

hjPjesnik, novelist, svećenik i književni kritičar Jovan Hranilović potomak je glasovitog žumberačkog roda. Hranilovići su podrijetlom iz Travnika, odakle su u 16.st. zbog opasnosti od Turaka doselili u područje Sošica. Hrvatskoj kulturi i znanosti dali su minulih stoljeća i desetljeća niz velikana (biskupa, doktora, svećenika, domoljuba… ). Hranilović se ističe svojim Žumberačkim elegijama 1886.,a njegove elegije bile su inspiracija Kranjčeviću za Uskočke elegije. Biskup Đuro Kokša ističe Hranilovićevu pjesmu Majci kao „troplet koji čini središte srca i najimtiniju bit Hranilovićevih osjećaja i pjevanja: Žumberak, mati i crkva“. Svima preporučujemo knjigu “Žumberačke elegije i druge izabrane pjesme” (Žumberački vikarijat, 1986.).

Objavljeno u Uncategorized | Ostavi komentar

Selo Željezno Žumberačko

11855868_949266515144850_2636514758361552928_nU mjestopisu iz 1835. god. stoji da Željezno Žumberačko ima 7 kuća i 116 katoličkih stanovnika.  Dio sela je i zaselak Šinkovići. Po popisu stanovništva iz  2011. god. selo ima 33 stanovnika,a 1948. god. imalo je  165 stanovnika.

željezno bSelo spada pod općinu Žumberak i pod rimokatoličku župu Podžumberak( Sveti Nikola). Iz Šinkovića potječe hrvatski branitelj Pero Šinković ,a koji je poginuo u Vukovaru 1991. god. i  pokopan je na groblju u Podžumberku. Nekada je u Željeznom bila i škola,a danas je školska zgrada u dosta lošem stanju. (K.B)

Objavljeno u Uncategorized | Ostavi komentar

Obilježen Marijanski blagdan u Koretićima

VOVEDENIJE-Koretici-720x480U subotu 21. studenog 2015. u spomen crkvi Vovedenija – Uvoda presvete Bogorodice u Hram u žumberačkom naselju Koretići kod Stojdrage molitveno je obilježen jedan on najvećih Marijanskih blagdana. U povodu Vovedenija služen je Moleben u čast Majke Božje na kojem su se okupile obitelji sa djecom. Vovedenije ili Uvod presvete Bogorodice u Hram spomen je na događaj kada su Joakim i Ana doveli malu Mariju u jeruzalemski Hram kako bi tu služila Gospodu. Ovaj događaj zbio se kada je Marija imala tri godine, a u Hramu je nakon uvoda ostala narednih devet godina, dakle do svoje dvanaeste godine života. Prilikom dolaska u Hram malu djevojčicu Mariju tu je dočekao hramski svećenik Zaharija, otac svetog Ivana Krstitelja Preteče Gospodnjeg. Uvodeći ju u Hram sveti svećenik Zaharija vođen Svetim Duhom malu je Mariju odveo u najsvetiji dio Hrama, u Svetište nad Svetištem kamo su smjeli ulaziti samo veliki svećenici i to samo jednom godišnje. Gospod je na taj tajnoviti način pokazao kako je Ona ta kojoj pripada najveća čast i kako njezina prisutnost posvećuje sam Hram. Nakon bogoslužja u crkvi Vovedenija u Koretićima okupljene obitelji s djecom nastavile su zajedničko druženje u obližnjem žumberačkom Eko selu. (www.zumberacki-vikarijat.com)

Objavljeno u Uncategorized | Ostavi komentar

Svečana premijera filma “Sveta Hrvatska”

20151119_210136_resizedU četvrtak. 19. studenoga, u Histrionskom domu u Zagrebu održana je svečana hrvatska premijera dokumentarnog filma „Sveta Hrvatska“, redatelja Jakova Sedlara i scenarista Nine Škrabea. Film govori o hrvatskim svecima i blaženicima, predstavlja njihove živote i djela te svjedoči o višestoljetnoj vjeri hrvatskog naroda i njegovoj vjernosti majci Crkvi. Hrvatskom premijerom obilježena je godišnjica patnji mučeničkog grada Vukovara. Svjetsku praizvedbu film je doživio u ožujku ove godine Australiji (Canberra, Melbourne). Brojnim gledateljima u dvorani Histrionskog doma film su predstavili domaćin Zlatko Vitez, koji je pročitao pjesmu Antuna Šoljana posvećenu Vukovaru, zatim autori filma Jakov Sedlar i Nino Škrabe te mons. prof. dr Stjepan Baloban, pročelnik Katedre socijalnog nauka Crkve na zagrebačkom Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Naratori filma su poznati dramski umjetnici Dragan Despot i Sanja Marin, a film je montirao Dario Bajurin.

Nakon prikazivanja gledatelji su burnim, dugotrajnim pljeskom pozdravili autore filma. Među posjetiteljima bila su i mnoga poznata lica hrvatskog javnog, kulturnog i crkvenog života, među njima izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Vladimir Šeks, književnici Miro Gavran, Hrvoje Hitrec i Dubravko Jelačić Bužimski, glazbenik Stjepan Jimmy Stanić, balerina Almira Osmanović, glumci Mladena Gavran, Ana Majhenić, Dragan Despot i Slavko Juraga, ravnateljica Gradskog kazališta Trešnja Višnja Babić, proslavljeni nogometaši Dinama Branko Gračanin i Marijan Bišćan, sportski novinar Fredi Kramer, istaknuti teolozi prof. dr Josip Baloban i dr Ivan Dodlek, provincijal hrvatskih franjevaca konventualaca dr fra Josip Blažević, ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr Tomislav Markić te brojne redovnice i studenti teologije. Bili su prisutni i mnogi Jaskanci, među njima čelnici jaskanskog Ogranka Matice hrvatske Klementina Škrabe i Stjepan Volarić, književnica Sonja Zubović, istaknuti kulturni djelatnici Maja Slamar i Mario Kambić, novinarka Radio-Jaske Ljiljana Meštrić i mnogi drugi. U druženju nakon filma autori i posjetitelji izrazili su želju da film „Sveta Hrvatska“ stigne do svake hrvatske škole i župe, kako bi se učenici i vjernici upoznali s našom vrijednom, a često zaboravljenom i zanemarenom crkvenom i narodnom baštinom. Već su dogovorena i skora prikazivanja „Svete Hrvatske“ u Jastrebarskom i Krašiću. (MATICA HRVATSKA JASTREBARSKO)

 

 

 

Objavljeno u Uncategorized | Ostavi komentar

Sjećanje na dičnog Žumberčana – Nikolu Hofrata pl. Badovinca – zagrebačkog gradonačelnika

Nikola_BadovinacNikola Hofrat pl. Badovinac rodio se 24.o4. 1827. godine u Badovincima u Žumberku. Osnovnu školu pohađao u Žumberku(Kašt i Sošice) i nakon toga otišao u Zagreb,a za vrijeme školovanja bio u ŽUMBERAČKOM GRKOKATOLIČKOM SJEMENIŠTU koji mu je bio drugi dom. Kao bistri đak brzo je sve naučio i napredovao dalje u životu i uvijek kasnije rado navraćao u sjemenište.

P2100215Žumberački Uskoci ispred uskočkog spomenika i crkve u Badovincima

Nauke je svršio u Zagrebu,a 1850.god. stupio je u financ službu. God. 1878. prešao je u bosansku službu, postao je ondje dvorski savjetnik i prvi upravnik u upravi. On je moderno udesio bosanske financije.  Vrativši se u Zagreb bio je umirovljen kao financ nadsavjetnik. Izabran je kao opozicijonalac u SABOR HRVATSKI i isticao se kao govornik.

čpBio je i gradski zastupnik grada Zagreba, te njegov gradonačelnik u vremenu 1885.-1889.god., kada ga od načelnika časti razriješi ban Khuen Hedevary (mjesto gradonačelinka bude popunjeno tek 1892.god.). Mnoge građevine i projekti započeti su ili uspješno realizirani u tom razdoblju: započetonje formiranje Sveučilišnog trga, izgrađena je Škola primjenjene umjetnost , započinje se gradnja mirogojskih arkada i paviljona, donosi se odluka o gradnji novog kazališta, započelo je uvođenje kanalizacije, započeta je gradnja Uspinjače, uveden je prvi konjski tramvaj, dovršena je izgradnja Ćirilometodske crkve po Boleovom projektu…Godine 1896. proglašen je počasnim građaninom Zagreba i dodijeljena mu je plemićka titula.

osbNakon smrti oca , Nikola Badovinac se povlači na očev imetak u Radovicu, na granici Hrvatske i Slovenije. Živi na relaciji Žumberak, Zagreb i Šušak gdje mu je kći bila Jelka pl. Badovinac udata  u poznatu obitelj Ružić(banska obitelj). Umro je 20.11.1902.god. i pokopan je na groblju Majke Božke Trsatske. Godine 2002. na crkvi sv. Nikole u Badovincima u Žumberku otkrivena mu je spomen – ploča.

Objavljeno u Uncategorized | 1 Komentar

Najavljujemo prezentaciju filma “Sveta Hrvatska”

Vukovar-cross-h-0861Ogranak Matice hrvatske u Jastrebarskom poziva Vas na hrvatsku premijeru filma  SVETA HRVATSKA (HRVATSKI SVECI,  BLAŽENICI I MUČENICI OD TAVELIĆA DO STEPINCA), redatelja Jakova Sedlara i scenarista Nine Škrabea. Premijera je u četvrtak, 19. studenoga, 19 sati; Histrionski dom, Ilica 90, Zagreb. Film se prikazuje u spomen na patnje mučeničkog grada Vukovara. Ulaz je slobodan.

Objavljeno u Uncategorized | Ostavi komentar

Lijepa i mila naša domovina, ode naša bukovina!

g4Poznato je da se žumberačka šuma siječe u kontinuitetu od 1946. godine i da se od tog bogatstva kraju ništa ne ostavlja za gospodarski razvoj. 60-tih godina mi Žumberčani tražili smo da se od izvezene drvne mase po kubiku ostavi kraju za boljitak, ali vlasti to nisu uvažile. U nacrtu projekta Nacionalna šumarska politika i strategija (str. 7, točka b) doslovno piše: “Šumarska uprava, pod čime smatramo i poduzeće za šume (Hrvatske šume) pozitivno utječe na socijalnu sliku zajednice, jer predstavlja izvor prihoda lokalnom stanovništvu i sprečava depopulaciju”.

g3S ukupne šumske površine od 14.250 ha na Žumberku izvezeno je u 60 godina preko 3.300.000 kubika drva, bilo trupaca ili drva za ogrjev. Izračunali smo da bi trasa puta od posloženih kamiona s tim drvima bila dugačka od Čakovca preko Rijeke do Karlobaga. Kako od silnog izvezenog bogatstva Žumberku ništa nije ostalo, zaredali su i drugi problemi – krajnje loša opskrba, školovanje sve malobrojnije djece, nedostatak ambulanti, visoki porezi… Da je na Žumberku na dva-tri mjesta prerada drva moglo bi se zaposliti stotinjak ljudi,a kraj bi bio bogatiji sa mlađim stanovništvom. Mehanizacija i loša gospodarska politika prema šumama uništavaju Žumberak i slična područja u Hrvatskoj. Prošle godine u jednoj tv emisiji rekao je Ivica Reškovac iz Ruda kraj Pribića- da je šumarija zadnjih 50 god. dala sa svakog izvezenog kamiona samo jedno drvo imali bi danas puno bolju infrastrukturu i puno više pučanstva.

g5Ovako to rade moderni Mlečani po Žumberačkom gorju

U borbi za samostalnost hrvatske države i nametnutog nam rata sudjelovali su brojni uskoci iz Žumberčani ne štedeći svoje živote. Nade Žumberčana za razumijevanje od strane vlasti za gospodarski razvoj kraja bile su veće nego ikada do tada. Obraćali smo se brojnim institucijama i svakoj dosadašnjoj vladi sa zahtjevima da se izdvoje barem neka sredstva za razvoj Žumberka, kao što se to radi za otoke ili druga slična područja. Ne može se, također, reći da se o Žumberku u javnosti ne govori, ali to je uglavnom s aspekta manipulacija i špekulacija. Žumberak ili Uskočko gorje, sada je poluprazan, dokaz je da se krajevi ne uništavaju samo i jedino ratovima. Boljara, Blaževo brdo… su opustošeni,a ove godine posječeno je područje prema Pećnom, Osunji, Jezernicama… Gdje je sva šuma posječena dolazi do odrona i to je primjer od Gorinje do Budinjak,a  tamo je ograničen promet po cesti.

Dana 27.11. 2015. od 17 sati u restoranu Žumberački raj u Žamarijama održat će se sastanak na temu – ZAŠTITA ŠUMA U ŽUMBERKU.

Objavljeno u Uncategorized | 2 Komentara