Plan upravljanja vodama u Općini Žumberak

I-Plan upravljanja vodama u Općini Žumberak u periodu 2013.-2018.g.

vodovod_2Prema planu Hrvatskih voda osigurana su financijska sredstva za izgradnju preostale vodne infrastrukture na vodoopskrbnom sustavu Žumberak. Planirana financijska sredstva iznose 18.800.000,00 kn, koja će se koristiti sukladno važećim potvrdama glavnih projekata u razdoblju 2013. – 2018.g.

Izgradnja vodospredmnika i cjevovoda “Sošice” I etapa – bunarsko okno Tratine i vodosprema Sošice 200m3 .Vodoopskrba naselja Stupe, Kupčina Žumberačka, Morduši, Bernardići i Žamarije, ukupna dužina vodoopskrbnog cjevovoda iznosi 9.082 m. Vodospremnik “KRIŽ” volumen 100 m3 služi za opskrbu stanovništva sanitarnom ispravnom vodom naselja Tupčina, Donji Oštrc, Duralije i Jankovići. Izgradnja vodospremnika Kordići Žumberački 100 m3,a izgradnja cjevovoda PEHD 110 Sošice – Kordići Žumberački – Plavci – Visoče – Radinovo Brdo cca 13 km.

Izgradnja spojnog cjevovoda Donji Oštrc – Bučari PEHD 110, cca 2 km, te izgradnja – rekonstrukcija izgrađenog cjevovoda “Vodovod Kostanjevac” , sadašnji profil cijevi je PEHD 50, a potreban je profil PEHD 110, cca 9 km.

Općina Žumberak je na sjednici općinskog Vijeća donjela odluku o promjeni investitora, tako da će sve potvrde glavnih projekata glasiti na “Komunalno Žumberak” d.o.o. kojem je Općina Žumberak 100%-tni vlasnik i koji je jedini distributer vode na području Općine.

 

II-Vodoistražni radovi i projekt zone sanitarne zaštite izvorišta

vžOpćina Žumberak je dana 24. kolovoza 2012.g. uputila dopis Hrvatskim vodama za sufinanciranje dodatnih vodoistražnih radova i projekta zone zaštite izvorišta. U Planu nabave Hrvatskih voda za 2013.g.predviđena su sredstva za izradu projektnog zadatka sljedećih izvorišta, koja služe za javnu opskrbu stanovništva pitkom vodom, a prema pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zone sanitarne zaštite izvorišta.

Izvorište – crpna stanica “Rijeka”,
Vodocrpilište Kostanjevac – bunar,
Izvorište Boići i
Vodocrpilište “Tratina”.

Naručitelj vodoistražnih radova i projekta zone sanitarnr zaštite su Hrvatske vode. Vodoistražni radovi su radovi i ispitivanja iz članka 91. stavka 2. Zakona o vodama, koji uključuju geološka,hidrogeološka, hidrološka, hidrogeokemijska i kemijska istraživanja, a osobito se odnose na utvrđivanje sljedećih značajki: geološke značajke i hidrogeološke odnose priljevnog područja, hidrološke značajke priljevnog područja, veličina, granice i izdašnost vodonosnika, tip vodonosnika obzirom na poroznost (međuzrnska, pukotinska i pukotinsko – kavernozna ), debljina i propusnost pokrovnih naslaga vodonosnika, način napajanja vodonosnika, način dotoka vode u akumulaciju ili jezero, brzina toka podzemne vode prema izvorištu, purifikacijski kapacitet pokrovnih naslaga i vodonosnika, kakvoća vode i analiza prirodnog sustava i ukupnog utjecaja ljudske aktivnosti.

Elaborat zona sanitarne zaštite sadržava: uvod, tehnički opis vodozahvata, geološke i hidrogeološke značajke priljevnog područja zahvaćenog izvorišta iz vodonosnika podzemne vode, hidrološke značajke za izvorišta sa zahvatom površinske vode, utvrđene granice vodonosnika, prijedlog granica zona sanitarne zaštite (grafički i opisni prikaz), prikaz kakvoće vode, katastar onečišćivača s grafičkim prikazom lokacija, prijedlog mjera zaštite izvorišta (pasivnih i aktivnih) uključujući ograničenja i zabrane koje se odnose na ljudske aktivnosti koje mogu štetno utjecati na stanje voda koje se zahvaćaju iz izvorišta, načelni prijedlog sanacijskih zahvata na postojećim objektima unutar zona sanitarne zaštite izvorišta, prema potrebi i prioritetima i prijedlog mjesta za postavljanje oznaka odgovarajućih zona sanitarne zaštite. (Općina Žumberak)

III-Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije

Hrvatske vode, Zagreb i “Komunalno Žumberak” d.o.o., Kostanjevac sklopit će Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području vodoopskrbnog sustava Žumberak.

Hrvatske vode su u svojem Planu upravljanja vodama za 2013. godinu, pozicija plana: B.03.01.79., osigurale sredstva za realizaciju izrade projektne dokumentacije u iznosu 90 % od ukupne vrijednosti po javnoj nabavi. 10 % vrijednosti osigurat će “Komunalno Žumberak” d.o.o.

Poslovi po ugovornim dokumentima – projektna dokumentacija:
Izrada idejnog i glavnog projekta vodospremnika Kordići Žumberački
Izrada idejnog i glavnog projekta cjevovoda Sošice – Kordići Žumberački – Plavci – Visoče – Radinovo Brdo.
Izrada idejnog i glavnog projekta spojnog cjevovoda Donji Oštrc – Bučari
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju izgrađenog cjevovoda “Vodovod Kostanjevac”.

Direktor:

“Komunalno Žumberak” d.o.o.

Svjetlana Ognjanovac Josipović

 

Ovaj unos je objavljen u Uncategorized. Bookmarkirajte stalnu vezu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>